"پشتیبانی دریافت نام کاربری و رمز عبور":
شنبه تا چهارشنبه ----- 10 الی 14

"پشتیبانی تلفنی":
شنبه تا چهارشنبه ----- 9 الی 17
پنجشنبه ----------------- 9 الی 12

"پشتیبانی موبایلی":
شنبه تا چهارشنبه ----- 17 الی 20
پنجشنبه ---------------- 12 الی 20

نشانی دفتر مرکزی:
تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره، چهارراه سیدالشهداء، ضلع شمال شرقی، جنب داروخانه حضوری، پلاک 25، واحد 4

کدپستی: 1655977368

پشتیبانی سامانه (ساعات اداری):

62 10 25 33 :021
63 10 25 33
64 10 25 33
65 10 25 33

پشتیبانی سامانه (خارج از ساعات اداری):

53 34 36 0 0912
54 34 36 0 0912
57 34 36 0 0912
58 34 36 0 0912

سامانه "محاسباتی":
www.mad1.ir

"مجموعه تخصصی ماد":
www.madset.ir

ایمیل سامانه "محاسباتی":
mad1.drywall@gmail.com